คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่


เยี่ยมชมโรงงานประหยัดพลังงานดีเด่น

คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์น้ำ (บ้านพรุ) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เจ้าของรางวัลโรงงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2007 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ณ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี คุณจรัส อัศวชาญชัยสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำภาคใต้ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพลังงานอีก 1 รางวัล คือ คุณอนันต์ มากนุ่น วิศวกรเครื่องกล

สำหรับโรงงานอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ เป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งกุลาดำและอาหารกุ้งขาว ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ย้อนกลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลักข้อมูลบริษัท
ภาพรวมบริษัทโดยสรุป
ธุรกิจของกลุ่ม
โครงสร้างองค์กร
บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม
การบริหารจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
การค้นคว้าและควบคุมคุณภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
error